GDPR

Noul Regulament General de Protecție a Datelor Personale (GDPR), care a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018, a devenit deja o adevărată provocare pentru cele mai multe dintre companiile și instituțiile ce trebuie să fie pregătite pentru a asigura conformarea cu legislaţia în domeniul prelucrării şi protecţiei datelor personale.

Regulamentul, care se aplică indiferent de domeniu de activitate sau de mărimea companiei, aduce schimbări fundamentale în protecția datelor personale și determină o reanalizare şi ajustare a întregului proces de colectare, prelucrare şi stocare a datelor.

De aceea, este important ca fiecare organizație să să cunoască şi să înţeleagă măsurile pe care trebuie să le întreprindă şi să evalueze modul în care GDPR le afectează activitatea.

În vederea asigurării conformității cu noul Regulament General de Protecție a Datelor Personale (GDPR), compania STABRIS oferă următoarele servicii de consultanță:

  • Evaluarea conformității organizației cu GDPR – realizarea unui audit inițial, pe două direcții, juridic și IT, ce va reflecta situaţia datelor personale din organizație, precum stabilirea riscurilor la care organizația este expusă, dar și a soluțiilor necesare pentru îndeplinirea cerințelor GDPR.
  • Implementarea măsurilor pentru a deveni conformi cu GDPR – În urma auditului inițial, organizația poate opta, fie pentru implementarea măsurilor pentru a deveni conformi cu G.D.P.R. cu personal intern, fie externalizând implementarea.

În ambele cazuri, specialiștii STABRIS, pot susține organizația ta oferind servicii de consultanță în vederea implementării sau prin instruirea personalului aflat în funcţiile cheie privind protecţia datelor personale.

Contractarea unui Responsabil cu Protecţia Datelor (DPO) din cadrul companiei STABRIS, reprezintă garanția faptului că regulile, principiile şi politicile privind datele personale sunt respectate de întregul personal din organizația dvs. De asemenea, acest DPO extern și independent, vă reprezintă în relația cu autoritățile competente.

Echipa de consultanți și formatori ai STABRIS este alcătuită din trei specialiști cu peste 20 de ani de experiență în problematica gestiunii și protecției informațiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, în consiliere pe linia securității organizaționale și în domeniul juridic, precum și un specialist cu o experiență de 11 ani ca ofițer INFOSEC în domeniul prevenirii și contracarării amenințărilor din spațiul cibernetic, cadru didactic universitar.

 

  • Prezentarea „Consultanța pentru conformitatea la GDPR – abordări și rezultate“ susținută de managerul STABRIS Iași, domnul Cristian OBREJA, la „Conferința STABRIS GDPR: preocupări, probleme, soluții“.

Prezentare la Conferinta GDPR – Consultanța pentru conformitatea la GDPR – abordări și rezultate, Cristian OBREJA