CURSURI

1. CURS D.P.O.“DATA PROTECTION OFFICER”

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

IMPORTANT pentru INSTITUȚIILE PUBLICE și AGENȚI ECONOMICI PUBLICI / PRIVAȚI !!

Începând cu data de 25 mai 2018, va intra în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ce presupune inclusiv numirea unui DPO la nivelul operatorului de date care să ofere consultanța necesară în vederea respectării tuturor obligațiilor acestuia și asigurării transparenței necesare față de persoanele vizate.

Obține acum Certificarea Ofițer Protecție Date cu Caracter Personal!

2. CURS „MANAGER DE SECURITATE“

În vederea instruirii și specializării în problematica securității a personalului firmelor beneficiare, STABRIS realizează și programe de perfecționare profesională acreditate ANC („Manager de securitate“ – cod COR 121306), la finalul căruia se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor.