Cod de bune practici

STABRIS respectă legislația națională și internațională, precum și codul deontologic al activității de competitive intelligence.

STABRIS își rezervă dreptul de a refuza încheierea unor contracte de consultanță sau de parteneriat care nu respectă codul de bune practici și codul de etică și conduită al firmei.

STABRIS acceptă încheierea unor contracte doar după o analiză preliminară a cerințelor potențialului beneficiar și dacă stabilește că are capabilitățile necesare executării în condiții de eficiență și calitate a serviciilor de consultanță solicitate.

STABRIS garantează confidențialitatea relațiilor cu beneficiarii și că va acționa astfel încât imaginea acestora să nu fie afectată în nici o situație legată de serviciile solicitate firmei STABRIS.