COD DE ETICA SI CONDUITA

  • toţi angajaţii și colaboratorii STABRIS sunt responsabili pentru păstrarea reputaţiei firmei;
  • toate activităţile angajaţilor și colaboratorilor STABRIS vor fi prestate într-o manieră profesionistă, independentă şi imparţială, şi în deplină concordanţă cu normele legale;
  • angajaţii și colaboratorii STABRIS vor insista întotdeauna în privinţa respectării standardelor de integritate şi codului de bune practici al firmei, atunci când vor desfășura activitățile specifice departamentului din care fac parte;
  • angajaţii și colaboratorii STABRIS nu vor accepta, în activitatea proprie, inexactităţile, neglijenţa, subiectivitatea şi denaturarea adevărului;
  • toți angajaţii și colaboratorii STABRIS vor semna și respecta angajamente de confidențialitate înainte de a începe să desfășoare activități în cadrul firmei.