Noul Regulament General de Protecție a Datelor Personale (GDPR), care a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018, a devenit deja o adevărată provocare pentru cele mai multe dintre companiile și instituțiile ce trebuie să fie pregătite pentru a asigura conformarea cu legislaţia în domeniul prelucrării şi protecţiei datelor personale.

Regulamentul, care se aplică indiferent de domeniu de activitate sau de mărimea companiei, aduce schimbări fundamentale în protecția datelor personale și determină o reanalizare şi ajustare a întregului proces de colectare, prelucrare şi stocare a datelor.

De aceea, este important ca fiecare organizație să cunoască şi să înţeleagă măsurile pe care trebuie să le întreprindă şi să evalueze modul în care GDPR le influențeaza activitatea.

În vederea asigurării conformității cu GDPR, STABRIS oferă următoarele servicii de consultanță:

  • Evaluarea conformității organizației cu GDPR – Realizarea unui audit inițial, pe trei direcții, juridic, IT și securitate, ce va reflecta situaţia datelor personale din organizație, precum stabilirea riscurilor la care organizația este expusă, dar și a soluțiilor necesare pentru îndeplinirea cerințelor GDPR;
  • Implementarea măsurilor pentru a deveni conformi cu GDPR – În urma auditului inițial, organizația poate opta, fie pentru implementarea măsurilor pentru a deveni conformi cu GDPR cu personal intern, fie externalizând implementarea.

În ambele cazuri, specialiștii STABRIS pot susține organizația ta oferind servicii de consultanță în vederea implementării sau prin instruirea personalului aflat în funcţiile cheie privind protecţia datelor personale.

Nucleul de bază al echipei de consultanți STABRIS este alcătuit din specialiști care sunt și formatori autorizați ai Cursului acreditat A.N.C. pentru ocupația de „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal“ – DPO (Data Protection Officer) – Cod COR: 242231 susținut de STABRIS. În afara acestora, STABRIS are colaborări cu specialiști de marcă din domeniile juridic, IT, arhivare și audit de securitate fizică.

Echipa de consultanță

Ec. dr. Cristian OBREJA – manager STABRIS
Are o experiență de 25 ani în domeniul intelligence. Este membru al Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SUA), doctor în științe și cadru didactic asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

Radu VORONEANU
Este specialist în consultanță de securitate organizațională, cu o experiență de 25 de ani în managementul și protecția informațiilor.

Ioan SCRIPNICIUC
Este specialist cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul juridic și managementul activității de siguranță și ordine publică, inclusiv în problematica gestiunii și protecției datelor cu caracter personal.

Cătălin MIRONEANU
Este specialist cu o experiență de 11 ani ca ofițer INFOSEC în domeniul prevenirii și contracarării amenințărilor din spațiul cibernetic.

  • Prezentarea „Consultanța pentru conformitatea la GDPR – abordări și rezultate“ susținută de managerul STABRIS Iași, domnul Cristian OBREJA, la „Conferința STABRIS GDPR: preocupări, probleme, soluții“.

Prezentare la Conferinta GDPR – Consultanța pentru conformitatea la GDPR – abordări și rezultate, Cristian OBREJA