STABRIS organizează la Iași cursul de formare profesională autorizat A.N.C. – „SECRETARĂ“, tip specializare, cod COR 412001, domeniul ocupaţional administraţie şi management, în perioada 24.06.2019 – 03.07.2019.

Precizare: Cursul organizat de STABRIS este singurul autorizat în județul Iași pentru ocupația de ”SECRETARĂ” – cod COR 412001

Bonus: Implementarea principiului ”Nevoii de a cunoaște” în cadrul activității de secretariat prin completarea pregătirii cu Modulul”Asigurarea securității informațiilor organizației” din programa Cursului ”Manager de securitate” (”Identificarea necesităţilor de protecţie a informaţiilor în funcţie de specificul activităţii organizaţiei şi incidenţa cadrului legislativ”)

 • Locul desfășurării: Iași, B-dul Poitiers nr.10, TEHNOPOLIS Iași, clădirea Nucleus, Sala de seminarii (et.3)
 • Perioada:
  24.06.2019 – 03.07.2019, 6 zile, începând cu orele 16.00 (zilele de  luni, marți și miercuri: 24, 25, 26.06.2019 și 01, 02, 03.07.2019)
 • Costul cursului: 800 lei/cursant 
 • REDUCERE: 100 lei pentru înscrierile realizate până la data de 19.06.2019          
 • Termen de înscriere: 21.06.2019
 • Modalitate de înscriere: formularul de înscriere (a se vedea mai jos) descărcat, completat și transmis la contact@stabris.ro
 • Condiții de acces – pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: diploma de bacalaureat
 • Plata cursului va fi efectuată în contul RO68BTRLRONCRT0397305001 – Banca Transilvania și cont TREZORERIE: RO50TREZ4065069XXX024380 (pentru instituțiile publice).

STRUCTURA CURSULUI :

Total program pregătire – 40 ore, din care: 30 ore de pregătire teoretică și 10 ore de pregătire practică (la locul de muncă al fiecărui cursant, în zilele lucrătoare din perioada de desfășurare a cursului)

Echipa de formatori ai companiei STABRIS este alcătuită din specialiști cu experiență în domeniul formării competenţelor specifice muncii de secretariat, arhivar, arhivist şi cele privind asigurarea securității și confidențialității informațiilor și documentelor.

Modulul SECRETARIAT/ARHIVĂ:   dr. Cătălin Botoșineanu, arhivist la Arhivele Naţionale – Serviciul Judeţean Iaşi, profesor
asociat la Facultatea de Istorie – Universitatea „Al. I. Cuza”. Are o experienţă de 6 ani în domeniul formării competenţelor de arhivar, arhivist şi cele specifice muncii de secretariat. Este formator principal și coordonator al cursului.

Modulul ASIGURAREA SECURITĂȚII INFORMAȚIILOR ORGANIZAȚIEI: ec. dr. Cristian Obreja – formator autorizat al Cursului ”Manager de securitate”, cadru didactic asociat la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi. Are o experiență îndelungată în coordonarea activităților de secretariat-arhivă în cadrul organizațiilor deținătoare de informații clasificate. 

Acest curs poate fi achiziționat prin SICAP (Cod și denumire CPV: 80530000-8 – Servicii de formare profesională Rev.2).

Formular-înscriere-curs-SECRETARĂ-STABRIS

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, iar după promovarea examenului de final se eliberează certificatul de absolvire emis de Ministerul Educaţiei Naționale şi Ministerul Muncii și Justiției Sociale (cu recunoaştere naţională şi care are regimul actelor de studii), însoţit de o anexă – supliment descriptiv al certificatului (cu recunoaştere europeană şi internaţională, prin procedura apostilării – apostila de la Haga).

Cursul se adresează persoanelor deja angajate, precum și celor care intenționează să lucreze în secretariate, arhivă, cabinete și departamentele de relații publice din cadrul instituțiilor publice și organizațiilor private. Programa cursului a fost structurată astfel încât să contribuie, în principal, la acumularea cunoștințelor și formarea deprinderilor necesare referitoare la:

 • planificarea și organizarea activităților de secretariat-arhivă la nivelul unei organizații;
 • înregistrarea, circulația și managementul documentelor;
 • administrarea și întocmirea corespondenței;
 • constituirea, ordonarea, inventarierea şi selecţionarea arhivei;
 • redactarea unor documente și prezentări prin utilizarea pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.);
 • elemente de comunicare, comportament și protocol.

STABRIS are, până în prezent, 5 serii de absolvenți pe această specializare (Iași, Botoșani), majoritatea lucrători cu atribuții în domeniul secretariat-arhivă, cei mai mulți provenind din cadrul compartimentelor de profil ale universităților ieșene, dar și din alte instituții publice și firme private.

Feed-back-ul primit în urma desfășurării cursurilor anterioare a fost foarte bun, cursanții apreciind în special caracterul aplicat și soluțiile practice primite pentru situațiile exemplificate, rezultatul programului constituindu-se astfel într-o abordare unitară, corectă și deplin legal a activităților de secretariat și arhivă.

Detalii suplimentare: telefon – 0732 895 042.