În vederea instruirii și specializării în problematica securității a personalului firmelor beneficiare, STABRIS realizează și programe de perfecționare profesională acreditate ANC („Manager de securitate“ – cod COR 121306), la finalul căruia se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor.

Date privind următorul curs de perfecționare „Manager de securitate“:

Costul pregătirii: 1500 lei/cursant
Mențiune: se oferă facilități de plată pentru personalul provenit din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție
O nouă serie de curs va fi organizată după ce se va forma o grupă de minim 15 persoane.

Plata
pentru participare la curs, va fi efectuată de persoanele care au primit confirmarea de înscriere, până la data începerii cursului, în contul: RO68BTRLRONCRT0397305001, Banca Transilvania sau
Cont TREZORERIE: RO50TREZ4065069XXX024380 (pentru instituțiile publice).

Loc de desfășurare: Municipiul Iași, B-dul Poitiers nr.10, Parcul Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS, Clădirea Nucleus, etaj 3, sala de seminarii.

Condiții prevăzute de legislație pentru înscrierea la curs:

  1. Persoane cu cetățenia română sau a unui stat UE;
  2. Studii superioare;
  3. Certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă și aptă din punct de vedere psihic;
  4. Să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

La cerere poate fi organizat cursul „Managementul și protejarea documentelor organizației, inclusiv cele clasificate“, personalizat cerințelor companiilor beneficiare, la finalul căruia se acordă diplomă de participare.

Formular-inscriere-curs-Manager-de-securitate-STABRIS

Pliant Curs Manager de Securitate STABRIS